Cílem KC je vytvořit prostor pro cílené volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti dle potřeb a přání seniorů. Prostor pro sdílení a potkávání se seniorů. Prostor pro mezigenerační aktivity.

Komunitní centrum Archa je otevřeno každý všední den od 14 do 17 hodin, v pátky od 10 -13 hod.

V centru se nachází společenský a přednáškový sál, malý sál pro workshopy a tvoření, počítačová učebna s šipkami a magnetickou tabulí, knihovna s deskovými hrami, místnost pro zdravotní cvičení a masáže, dvě kuchyňky, recepce.
Senioři se mohou těšit na pestrý program každý všední den. Aktivity konané v centru jsou bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla pro seniory přijatelná.
Centrum spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo MOMENT – sběr šatstva, veřejnými institucemi jako je Český Telekomunikační úřad, městský nebo krajský úřad, se školkami a školami, kluby pro seniory působícími ve městě.

Naše aktivity

Vzdělávaní – Přednášky – zdravotní přednášky a přednášky se sociálním zaměřením, cestovatelské přednášky, workshopy, kurzy PC a internetová kavárna, besedy s dobrovolníky Erasmus plus (Francie, Španělsko, Polsko …)
Aktivizační činnosti – trénování paměti, zdravotní cvičení s lektorem, SM systém., mezigenerační setkávání
Volnočasové aktivity – tématické výlety, zájezdy– termální lázně Maďarsko, Piešťany, Beskydy. Účast na aktivitách směřujících k aktivnímu životu seniorů, šípky, bowling.

 

Nabízíme možnost pronájmu komunitního centra.

 

Ceník pronájmu prostor

Fotogalerie


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.