Komunitní centrum Archa Karviná

Posláním komunitního centra je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních seniorů, a to po stránce tělesné, duševní i sociální.

Hlavním cílem Komunitního centra Archa Karviná je vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit. Vytváření prostoru pro sdílení, dobrovolnické programy, sousedkou výpomoc a jiné aktivy směřující k zlepšení života v regionu. Klíčovými aktivitami jsou komunitní práce, vzdělávání a aktivizace seniorů, mezigenerační aktivity.

Komunitní centrum Archa Karviná se nachází na ulici Havířská 1189/31, 735 06 Karviná - Nové Město, Tel.: 725 988 275

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.kcarcha.cz

Na programu se mouhou podílet nejen členové klubu, ale i široká veřejnost svými podněty pro aktivity a to na webu www.kcarcha.cz nebo na Facebooku

Komunitní centrum Archa je otevřeno

pondělí až čtvrtek od 13 do 16 hodin, v pátek od 10 - 13 hod.,

nebo dle programu

Aktualní časy jednotlivých aktivit a otevírací dobu centra najdete vždy v měsíčním programu.

V centru se nachází společenský a přednáškový sál, malý sál pro workshopy a tvoření, počítačová učebna s šipkami a magnetickou tabulí, knihovna s deskovými hrami, místnost pro zdravotní cvičení a masáže, dvě kuchyňky, recepce. Jednotlivé místnosti si lze po dohodě s vedoucí komunitního centra pronajmout. Ceník.

Fotogalerie prostor

Senioři se mohou těšit na pestrý program každý všední den. Aktivity konané v centru jsou pro členy bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla přijatelná.

Pravidelné aktivity pro seniory konané v Komunitním centrum Archa Karviná:

Vzdělání - zdravotní přednášky a přednášky se sociálním zaměřením, osvětové a cestovatelské přednášky, cílené vzdělávání v oblasti posílení kompetencí seniorů, Senior gymnázium, workshopy, kurzy PC a internetová kavárna, besedy s dobrovolníky Erasmus plus (Francie, Španělsko, Polsko …)

Aktivizační činnosti - trénování paměti, tvořivá dílna, mezigenerační setkávání

Volnočasové aktivity - sportovní aktivity – masáže, cvičení, společenské aktivity – filmové odpoledne, workshopy a besedy zájmového charakteru apod., tematické výlety, zájezdy.

Centrum spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo MOMENT – sběr šatstva, veřejnými institucemi jako je Český Telekomunikační úřad, městský nebo krajský úřad, se školkami a školami, kluby pro seniory působícími ve městě Karviná.

Naše aktivity - vzdělávací přednášky se zaměřením na různá témata – zdravotní, sociální, cestovatelské, historické apod. Kurzy PC a chytré telefony, senior gymnázium – literatura, ekonomika a zdravověda, internetová kavárna

Komunitní centrum Archa Karviná provozuje Spolek AktivSen, se sídlem: 17 listopadu 596/36, Ostrava Poruba, IČ: 06919880.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.